Підготовка науково-педагогічних кадрів

Під науковим консультуванням та керівництвом завідувача кафедри, професора Білецької Е.М.

підготовлено 3 магістерські роботи, 6 кандидатських дисертацій,

2 докторські дисертації, зокрема:

Онул Наталія Михайлівна

* Магістерська робота на тему: «Гігієнічна характеристика вмісту біотичних та абіотичних мікроелементів у воді вододжерел різного формування м.Дніпропетровська». Захищена у 2005 році.

* Кандидатська дисертація на тему: «Гігієнічна характеристика вмісту селену в об’єктах навколишнього середовища і організмі людини та його вплив на показники здоров’я населення екологічно несприятливого регіону». Захищена у 2008 році.

* Докторська дисертація на тему: «Гігієнічна діагностика стану репродуктивного здоров’я населення промислового регіону (фактори ризику, профілактика): дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук: спец. 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія». Захищена у 2016 році.

Головкова Тетяна Аркадіївна

Кандидатська дисертація на тему: «Важкі метали в умовах промислових міст як фактор ризику для здоров'я населення». Захищена у 2004 році.

Главацька Владлена Ігорівна

Кандидатська дисертація на тему: «Комплексна гігієнічна оцінка регіональних особливостей забруднення об’єктів навколишнього середовища свинцем і його впливу на показники здоров’я дітей». Захищена у 2006 році.

Гужва Зінаїда Григорівна

Кандидатська дисертація на тему: «Розвиток санітарно-профілактичного напряму земської меди­цини Катеринославської губернії (II половина XIX ст. — 1917 р.)». Захищена у 2007 році.

Плачков С.Ф.

Кандидатська дисертація на тему: «Гігієнічна оцінка впливу атмосферного забруднення на морфофункційний стан новонароджених м. Дніпропетровська». Захищена у 2009 році.

Бувін Д.Ю.

Магістерська робота на тему: «Гігієнічна оцінка ризику неканцерогенних ефектів впливу атмосферного забруднення на здоров’я населення в умовах м.Павлоград». Захищена у 2011 році.

Щудро Світлана Анатоліївна

Докторська дисертація на тему: «Критеріальне значення соціально−гігієнічних чинників та умов навчання у формуванні здоров’я підлітків загальноосвітніх закладів у сучасних умовах». Захищена у 2011 році

Калінічева Вікторія Василівна

* Магістерська робота на тему: «Фізіолого-гігієнічна фактичного харчування населення промислового регіону». Захищена у 2015 році.

* Кандидатська дисертація на тему "Гігієнічна оцінка свинцю як фактора ризику розвитку остеопатій у населення промислових територій". Захищена у 2018 р.

.