Історія кафедри

Історія становлення та розвитку кафедри загальної гігієни нерозривно пов’язана з історією Дніпропетровської медичної академії та її гігієнічної наукової школи, яка розпочалась у ХІХ ст. зі створення санітарного земства Катеринославської губернії. Одним з найважливіших його надбань стає створення у 1916 році курсу гігієни при жіночих курсах Вищого гірничого училища м. Катеринослава, першим його завідувачем стає директор Катеринославського санітарно-бактеріологічного інституту, земський санітарний лікар І.І. Степанов-Григор'єв.У 1922 році була заснована кафедра загальної, соціальної гігієни та гігієни праці, першим завідувачем та організатором якої був проф. М.В.Донич. В різні роки кафедрою керували директор НДІ дезінфектології, дійсний член РАМН та академік РАМТ, д. мед. н, проф. М.Г.Шандала, проф. В. М. Пазинич, проф. М.М. Паранько. З 2003 року кафедру очолює д. мед. н., проф. Е. М. Білецька, учениця і послідовниця проф. М.М. Паранька та академіка І.М. Трахтенберга.

За період 2003-2012 рр. наукові інтереси та навчальні здобутки кафедри піднялись на ще більш високий якісний рівень. Поряд з інтенсивним удосконаленням навчального процесу, протягом 2001-2005 років кафедра виконує дві науково-технічні програми МОЗ України «Репродуктивне здоров’я жінок» та «Діти України», які пролонгувались у 2-х міжнародних проектах з проблеми важких металів (Росія, Білорусь). У теперішній час виконується НДР «Особливості формування репродуктивного здоров'я населення внаслідок впливу техногенно забрудненого довкілля та шкідливих професійних факторів». У листопаді 2007 року на базі кафедри з нагоди її 85-річчя була проведена Міжнародна науково-практична конференція. Потужний рівень конференції (більш ніж 150 учасників) було забезпечено участю таких корифеїв гігієнічної науки, як академіки М.Г. Шандала (Москва) та А.М. Сердюк (Київ), професори М.М. Паранько (Дніпропетровськ), М.М. Надворний (Одеса), Д.О. Ластков (Донецьк), О.І. Тимченко (Київ), С.Ф. Гончаров (генерал-майор, директор ВЦМК «Захист», Москва) та ін.

Під науковим консультуванням та керівництвом завідувача кафедри, професора Білецької Е.М. підготовлено 3 магістерські роботи, 5 кандидатських, 2 докторські, зокрема:

Зубик Н.М. (Онул Н.М.) Магістерська робота на тему: «Гігієнічна характеристика вмісту біотичних та абіотичних мікроелементів у воді вододжерел різного формування м.Дніпропетровська». Захищена у 2005 році.

Бувін Д.Ю. Магістерська робота на тему: «Гігієнічна оцінка ризику неканцерогенних ефектів впливу атмосферного забруднення на здоров’я населення в умовах м.Павлоград». Захищена у 2011 році.

Околова В.В.(Калінічева В.В.) Магістерська робота на тему: «Фізіолого-гігієнічна фактичного харчування населення промислового регіону». Захищена у 2015 році.

Головкова Т.А. Кандидатська дисертація на тему: «Важкі метали в умовах промислових міст як фактор ризику для здоров'я населення». Захищена у 2004 році.

Главацька В.І. Кандидатська дисертація на тему: «Комплексна гігієнічна оцінка регіональних особливостей забруднення об’єктів навколишнього середовища свинцем і його впливу на показники здоров’я дітей». Захищена у 2006 році.

Гужва З.Г. Кандидатська дисертація на тему: «Розвиток санітарно-профілактичного напряму земської меди­цини Катеринославської губернії (II половина XIX ст. — 1917 р.)». Захищена у 2007 році.

Онул Н.М. Кандидатська дисертація на тему: «Гігієнічна характеристика вмісту селену в об’єктах навколишнього середовища і організмі людини та його вплив на показники здоров’я населення екологічно несприятливого регіону». Захищена у 2008 році.

Плачков С.Ф. Кандидатська дисертація на тему: «Гігієнічна оцінка впливу атмосферного забруднення на морфофункційний стан новонароджених м. Дніпропетровська». Захищена у 2009 році.

Калінічева В.В. Кандидатська дисертація на тему "Гігієнічна оцінка свинцю як фактора ризику розвитку остеопатій у населення промислових територій". Захищена у 2018 році.

Щудро С.А. Докторська дисертація на тему: «Критеріальне значення соціально−гігієнічних чинників та умов навчання у формуванні здоров’я підлітків загальноосвітніх закладів у сучасних умовах». Захищена у 2011 році.

Онул Н.М. Докторська дисертація на тему: «Вплив техногенного навантаження на гендерні особливості репродуктивного здоров'я». Захищена у 2016 році.

Виконується кандидатська дисертація очним аспірантом кафедри Калінічевою В.В. на тему: «Гігієнічна оцінка свинцю як фактора ризику розвитку остеопатій у населення промислових територій».Термін виконання: 01.12.2015 – 30.11.2018р. Науковий керівник – зав.кафедрою, професор Е.М.Білецька.

За останні 10 років крім того отримано 5 патентів, розроблені та впроваджені в практику 6 методичних рекомендацій, 8 інформаційних листів, видано 10 монографій, 5 підручників та посібників, опубліковано понад 200 статей, зроблено 140 доповідей на з'їздах, конференціях тощо.

Професор Білецька Е.М. у грудні 2011 року виступила з доповіддю на засіданні сесії Національної академії медичних наук України з доповіддю «Минуле, сьогодення та майбутнє гігієни в роботі кафедри загальної гігієни», а також перемогла у конкурсі Комітету із Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року із захистом наукової роботи на тему «Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України» та стала лауреатом.

Кафедра тісно співпрацює з неурядовими громадсько-екологічними організаціями – «Мама-86», «ISAR-Вашингтон», Європейським бюро ВООЗ; ДУ «Інститут громадського здоровя ім. О.М.Мазєєва МОЗ України» (м.Київ), Інститутом екології людини та гігієни довкілля ім. А.М.Сисіна (м.Москва), Іеститутом народного сподарського прогнозування РАН (м.Москва).

Кафедра з перших днів свого існування приділяла велику увагу студентській науковій роботі. Практично кожний із членів викладацького складу кафедри – у минулому активний член СНТ, участь в якому є своєрідним фундаментом для подальших успіхів у науково-дослідницькій та викладацькій роботі.

Отже, слід підкреслити, що за 100 років існування гігієнічна школа нашої академії дала науці більше ніж 100 дисертацій з різних напрямків, присвячених гігієнічній діагностиці техногенно-забрудненого довкілля, його впливу на здоров'я людини, розробці гігієнічних заходів управління та зміцнення здоров'я населення промислових територій. Гігієнічною громадою XIV з'їзду гігієністів нашої країни 30 гігієністів у ХХ столітті визнані провідними, серед яких 7 вчених належать до Дніпропетровської гігієнічної школи (професори Стояновський О.Ф., Кучерявий І.М., Чехлатий П.Х., Столмакова Г.І., Чукмасова Г.Т., Шелюг М.Я., Кас'яненко А.М.), що свідчить про її значущість у благородній справі «служения общественному здравию».