Впровадження дистанційного навчання

на кафедрі загальної гігієни ДЗ «ДМА» в умовах карантину

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-19», наказу Міністерства освіти і науки України № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19» та Наказу 56-ОД ДМА від 13.03.20 «Щодо організації освітнього процесу в академії в умовах карантину» кафедрі загальної гігієни доручено забезпечити виконання освітніх програм з дисциплін «Гігієна та екологія», «Військова гігієна» та «Гігієна надзвичайних станів», зокрема шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти.

На кафедрі затверджено план заходів (протокол №129/13 від 13.03.20) щодо реалізації Наказу при дистанційному навчанні та виконання співробітниками викладацької, навчально-методичної, організаційно-педагогічної, наукової і виховної роботи. Також передбачено виконання роботи відносно самоосвіти та підвищення професійної майстерності в особливих умовах впровадження освітнього процесу.

Професорсько-викладацьким складом кафедрі проводиться активна робота згідно з планом:

ü оформлено розклад лекцій та практичних занять для дистанційного навчання на час карантину 2019-2020 н.р.;

ü переглянуто та оформлено методичні матеріали для користування під час дистанційного навчання: алгоритм контролю складання теми практичного заняття, методичні посібники, ситуаційні завдання, інструктивно-нормативні матеріали;

ü на веб-сторінці кафедри поновлена база методичних матеріалів (збірники тестів, методичні розробки до практичних занять, презентації лекцій, форми протоколів практичних занять, бібліотека навчальних посібників та підручників з дисциплін, що викладаються), у тому числі для англомовних та франкомовних студентів;

ü проведені технічні та організаційні роботи для забезпечення постійного зв’язку студентів з викладачем для консультацій, контролю тощо;

ü проведені технічні та організаційні роботи для забезпечення впровадження гаджет-контролю, який використовується під час контролю складання тем практичних занять для тестування студентів;

ü опрацьовано і впроваджено проведення занять та консультацій викладачами кафедри на найпопулярнішій платформі для дистанційного навчання – Zoom, розклади занять при роботі з Zoom максимально наближено до розкладів навчальних занять та поточного режиму роботи;

ü також досить активно використовується для спілкування, контролю та консультацій електронна пошта, додаток-месенджер Viber, багатоплатформовий месенджер Telegram та система миттєвого обміну текстовими повідомленнями WhatsApp.

ü згідно з графіком, по запланованих темах створено 7 відеолекцій для демонстрації студентам, які знаходяться у вільному доступі на сторінці кафедри веб-сайту ДЗ «ДМА»;

ü переглянуто плани роботи кафедри за окремими розділами роботи;

ü постійно оновлюється інформація, яка представлена на веб-сторінці кафедри на сайті Академії, де можна ознайомитися з календарно-тематичним планом практичних занять та лекцій, методичними розробками, алгоритмом відпрацювання і консультацій викладачів та інше;

ü проводиться робота по інформуванню студентів щодо їх успішності та заборгованості в режимі онлайн та за допомогою електронного журналу.

Колектив кафедри загальної гігієни у своїй роботі намагається ефективно використовувати час для дистанційного навчання з урахуванням матеріально-технічних можливостей. Головну роль у цьому процесі відіграють інтерактивні методи навчання, що базуються на новітніх комп’ютерних технологіях, що не тільки спонукають студентів ДЗ «ДМА» до творчої пошукової діяльності, сприяють їхньому професійному становленню, дають можливість для розвитку їхньої особистості, але й створюють умови для формування необхідних якостей для взаємодії в сучасному суспільстві.


*******

Блискавка!

Вітаємо учасниць Олімпіади з дисципліні «Гігієна», яка відбулася 5-6 березня поточного року в Києві (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця) – студенток 3-го курсу І медичного факультету - Наталію Сисоєву та Анастасію Барсукову!

За результатами ІІ туру Всеукраїнської студентської Олімпіади Наталія Сисоєва посіла ІІІ призове місце, а Анастасія Барсукова одержала сертифікат учасника.

Бажаємо подальших успіхів!

Викладацький склад кафедри

загальної гігієни

на чолі з

професором Е.М. Білецькою