Колектив

ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Завідуючий кафедри, д.мед.н., професор, член-кор. Української екологічної академії наук, член Національної асоціації "Громадське здоров'я", керівник Н-ВТК "Центр".

Науковий напрямок – медична екологія, еколого-гігієнічні проблеми поводження з промисловими відходами. Підготував 6 кандидатів та 1 доктора медичних наук.

БІЛЕЦЬКА ЕЛЕОНОРА МИКОЛАЇВНА

Доктор медичних наук, професор. Завідуюча кафедрою загальної гігієни (2003-2020 рр.) Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Член проблемної комісії «Профілактична медицина» ДМА; член науково-технічної ради Держуправління охорони навколишнього середовища Дніпропетровської обл.; заступник голови Асоціації мікроелементологів України, член спеціалізованої вченої ради Д26.604.01 Інституту громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва АМН України; відповідальний редактор журналу «Медичні перспективи»; керівник СЛ НВЦ „Профілактик”.

РУБЛЕВСЬКА НАДІЯ ІВАНІВНА

Доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедрою гігієни та екології (2016-2020) лікар вищої категорії зі спеціальності “Гігієна харчування”, лікар-спеціаліст зі спеціальності "Гігієна праці", голова Проблемної комісії «Громадське здоров’я» ДЗ «ДМА МОЗ України», член Національної асоціації "Громадське здоров'я".

Напрямок наукових досліджень – вплив факторів навколишнього середовища на формування здоров’я населення промислових територій.

Під її керівництвом виконані та захищені 3 роботи на здобуття звання «Магістр медицини», захищені 2 дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія, науковий керівник 3 аспірантів (денної очної та вечірньої форм навчання) зі спеціальності 229 "Громадське здоров'я", спеціалізація 14.02.01 - гігієна та професійна патологія.

ОНУЛ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Доктор медичних наук, професор кафедри загальної гігієни.

Відповідальна за навчально-методичну роботу для англомовних студентів; член методичної комісії факультету іноземних студентів; Вчений секретар вченої ради ДМА; член президії МАН з напрямку «Медицина»; відповідальна за організацію наукової роботи на кафедрі.

Докторська дисертація на тему: «Гігієнічна діагностика стану репродуктивного здоров'я населення промислового регіону (фактори ризику, профілактика)» захищена у 2016р.

ЩУДРО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА

Доктор медичних наук, доцент, лікар вищої категорії зі спеціальності "Гігієна харчування".

Науковий напрямок - гігієна та професійна патологія, вплив соціально-гігієнічних чинників та умов навчання на формування здоров’я підлітків загальноосвітніх навчальних закладів.

Відповідальна за патріотично-виховну роботу.

ГОЛОВКОВА ТЕТЯНА АРКАДІЇВНА

Кандидат медичних наук , доцент, завуч кафедри.

Відповідає за навчальний процес на кафедрі та за організацію навчально-методичної роботи, секретар та методист предметної комісії «Гігієна та соціальна медицина» ДМА, член ради ІІ мед. факультету.

Кандидатська дисертація на тему: «Важкі метали в умовах промислових міст як фактор ризику для здоров’я населення» захищена у 2004р.

КУЛАГІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Кандидат медичних наук, викладач кафедри. Виконує обов'язки заступника декана ІІ-го медичного факультету. Відповідальний за організацію навчального процесу на кафедрі. Відповідальний за охорону праці, пожежобеспечність та електробезпеку на кафедрі. Член Національної асоціації "Громадське здоров'я" при "Інституті громадського здров'я ім. О.М. Марзєєва" (м. Київ). Член конкурсної комісії з питань проведення щорічного конкурсу проектів та стартапів "Inno Dnipro". Внутрішній аудитор (ISO 9001) ДЗ "ДМА". Член моніторингової групи ІІ-го медичного факультету.

Напрямок наукових досліджень - медична екологія, аспекти еколого - гігієнічеого застосування нафтопродуктів.

ГРИГОРЕНКО ЛЮБОВ ВІКТОРІВНА

Кандидат медичних наук, доцент, виконує дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, англомовний викладач кафедри, друга вища освіта, Перекладач англійської мови; Вчений секретар ІІ медичного факультету ДЗ «ДМА». Відповідальна за наукову роботу на кафедрі та роботу СНТ. Напрямок наукових досліджень – гігієнічна оцінка впливу питної води з різних джерел водопостачання на стан здоров’я сільського населення. Являється дійсним членом Національної Федерації наукової аналітики в Україні (Лондон) в рамках проекту МАНБО; член Європейської асоціації психологів, педагогів і медиків "Science" (Швейцарія); член Національної асоціації "Громадське здоров'я". Автор понад 124 науково-методичних публікацій; 5 монографій; 2 патентів на корисну модель; 3 інформаційних листів; 2 реєстрів галузевих нововведень, тощо.

КРАМАРЬОВА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

Кандидат медичних наук, доцент, англомовний викладач, має сертифікат В2 з англійської мови, відповідальна за методичну роботу та інтернатуру на кафедрі, заступник Голови комітету фахової експертизи ліцензійного іспиту "Крок-2. Загальна лікарська підготовка" за напрямом "Гігієна; організація охорони здоров'я", відповідальний секретар комісії з питань нострифікації документів про освіту іноземних громадян, член Національної асоціації "Громадське здоров'я" при "Інституті громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва" (м. Київ).

Напрямок наукових досліджень – медична екологія, еколого-гігієнічні аспекти застосування органо-мінеральних добрив, отриманих з осадів міських стічних вод».

ШТЕПА ОЛЕКСАНДР ПИМЕНОВИЧ

Кандидат медичних наук, доцент, в. о. директора ДУ "Обласний лабораторний центр МОЗ України", член Національної асоціації "Громадське здоров'я".

Науковий напрямок – дослідження в галузі раціонального харчування спортсменів.

АНТОНОВА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

Кандидат медичних наук. Відповідальна за навчально-методичну роботу; відповідальна за оновлення нормативно-інструктивної кафедральної бази; зам.декана ФПО ДМА;

член моніторингової групи ДМА по роботі з англомовнии студентами; член предметної комісії «Гігієна та соціальна медицина» ДМА; відповідальна за оновлення методичної літератури на сайті академії.

Кандидатська дисертація на тему: «Гигиеническая оценка влияния комплекса атмосферных загрязнений на состояние здоровья детского населения» захищена у 1988р.

ЗЕМЛЯКОВА ТЕТЯНА ДМИТРІВНА

Кандидат медичних наук.

Член проблемної комісії з гігієни ДМА, секретар Вченої ради ДМА (1995-2018 рр.); лектор інституту «Золотого віку».

Кандидатська дисертація на тему: «Физиолого-гигиеническая характеристика режимов труда и отдыха рабочих трубопрокатных цехов» захищена у 1975 р.

КАЛІНІЧЕВА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

Кандидат медичних наук, викладач кафедри.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Гігієнічна оцінка свинцю як фактора ризику розвитку остеопатій у населення промислових територій", термін виконання:2015-2018 рр. Науковий керівник - зав. кафедрою загальної гігієни, доктор медичних наук, професор Білецька Е.М.

БЕЗУБ ОКСАНА ВІКТОРІВНА

Викладач кафедри. Вища медична освіта. Викладає англійською та французькою мовами. Відповідальна за цивільний захист. Член ГО "Української асоціації громадського здоров’я "


БАРНІЧ ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА

Старший лаборант. Голова Профспілкового комітету ІІ медичного факультету. Член ради ІІ мед. факультету за посадою. Відповідальна за охорону праці та пожежну безпеку на кафедрі.РОЩИНА НЕЛЛІ РУСЛАНІВНА

Лаборант, діловод кафедри. Відповідальна за архів кафедри.ДОНЕНКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА

Лаборант кафедри, вища хіміко-технологічна освіта за спеціальністю "Електрохімія". Відповідална за профспілкову роботу на кафедрі.


РУДЬ ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Викладач кафедри, вища медична освіта за спеціальністю "Медико-профілактична справа", лікар ІІ категорії зі спеціальності "Загальна гігієна", член Національної асоціації "Громадське здоров'я", очний аспірант кафедри, секретар кафедри.


СТЕПАНОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Англомовний викладач кафедри, аспірант вечірньої форми навчання, лікар ІІ категорії зі спеціальності "Загальна гігієна", лікар-спеціаліст зі спеціальності "Гігієна праці", член Національної асоціації "Громадське здоров'я".