Дисципліни

 Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  «Гігієна та екологія» (2 курс)

 

для студентів вищих медичних закладів освіти України Ш-IV рівнів акредитації

напрям підготовки – другий (магістерський);

галузь знань – Охорона здоров’я;

спеціальність -221 «Стоматологія».

 


«Гігієна та екологія» (2 курс)


для студентів вищих медичних закладів освіти України Ш-IV рівнів акредитації

напрям підготовки – другий (магістерський);

галузь знань – Охорона здоров’я;

спеціальність -222 «Медицина».

 

 

«Гігієна та екологія» (3 курс)


для студентів вищих медичних закладів освіти України Ш-IV рівнів акредитації

напрям підготовки – другий (магістерський);

галузь знань – Охорона здоров’я;

спеціальність -222 «Медицина».

Comments