Підготовка науково-педагогічних кадрів

 • Під науковим консультуванням та керівництвом завідувача кафедри, професора Білецької Е.М. підготовлено 3 магістерські роботи, 6 кандидатських, 2 докторські, зокрема:

 • Зубик Н.М. Магістерська робота на тему: «Гігієнічна характеристика вмісту біотичних та абіотичних мікроелементів у воді вододжерел різного формування м.Дніпропетровська». Захищена у 2005 році.

   

  Бувін Д.Ю. Магістерська робота на тему: «Гігієнічна оцінка ризику неканцерогенних ефектів впливу атмосферного забруднення на здоров’я населення в умовах м.Павлоград». Захищена у 2011 році.

   

  Околова В.В. Магістерська робота на тему: «Фізіолого-гігієнічна фактичного харчування населення промислового регіону». Захищена у 2015 році.

   Головкова Т.А. Кандидатська дисертація на тему: «Важкі метали в умовах промислових міст як фактор ризику для здоров'я населення». Захищена у 2004 році.

  Главацька В.І. Кандидатська дисертація на тему: «Комплексна гігієнічна оцінка регіональних особливостей забруднення об’єктів навколишнього середовища свинцем і його впливу на показники здоров’я дітей». Захищена у 2006 році.

   

  Гужва З.Г. Кандидатська дисертація на тему: «Розвиток санітарно-профілактичного напряму земської меди­цини Катеринославської губернії (II половина XIX ст. — 1917 р.)»Захищена у 2007 році.

   Онул Н.М. Кандидатська дисертація на тему: «Гігієнічна характеристика вмісту селену в об’єктах навколишнього середовища і організмі людини та його вплив на показники здоров’я населення екологічно несприятливого регіону». Захищена у 2008 році. Докторська дисертація на тему: «Гігієнічна діагностика стану репродуктивного здоров’я населення промислового регіону (фактори ризику, профілактика): дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук: спец. 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія». Захищена у 2016 році.

   

   Плачков С.Ф. Кандидатська дисертація на тему: «Гігієнічна оцінка впливу атмосферного забруднення на морфофункційний стан новонароджених м. Дніпропетровська». Захищена у 2009 році.
               Щудро С.А. Докторська дисертація на тему: «Критеріальне значення соціально−гігієнічних чинників та умов навчання у                   формуванні здоров’я підлітків загальноосвітніх закладів у сучасних  умовах». Захищена у 2011 році.
       
     Виконується кандидатська дисертація очним аспірантом кафедри Калінічевою (Околовою) В.В. на тему "Гігієнічна оцінка свинцю як фактора ризику розвитку остеопатій  у населення промислових територій", термін виконання: 2015-2018 рр

ą
Кафедра Загальної гігієни,
24 жовт. 2018 р., 01:16
ą
Кафедра Загальної гігієни,
24 жовт. 2018 р., 01:16
ą
Кафедра Загальної гігієни,
24 жовт. 2018 р., 01:43
ą
Кафедра Загальної гігієни,
24 жовт. 2018 р., 01:41
ą
Кафедра Загальної гігієни,
24 жовт. 2018 р., 01:20
Comments