Колектив кафедри                                                        

 Білецька Елеонора Миколаївна

доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедрою загальної гігієни.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Відповідає за всі види діяльності кафедри; голова предметної комісії «Гігієна та соціальна медицина» ДМА; член проблемної комісії «Профілактична медицина» ДМА; член науково-технічної ради Держуправління охорони навколишнього середовища Дніпропетровської обл.; заступник голови Асоціації мікроелементологів України, член спеціалізованої вченої ради Д26.604.01 Інституту громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва АМН України; член Вченої ради ДМА; член ради ІІ мед.факультету; відповідальний редактор журналу «Медичні перспективи»; керівник СЛ НВЦ „Профілактик”.


Головкова Тетяна Аркадіївна 


кандидат медичних наук, доцент, завуч,  кафедри загальної гігієни. 

Відповідає за навчальний процес на кафедрі та за організацію навчально-методичної роботи, секретар та методист предметної комісії «Гігієна та соціальна медицина» ДМА, член ради ІІ мед.факультету, відповідальна за тематичну кімнату 331.. Кандидатська дисертація на тему: «Важкі метали в умовах промислових міст як фактор ризику для здоров’я населення» захищена у 2004р.Онул Наталія Михайлівна доктор медичних наук, професор кафедри загальної гігієни. 

Відповідальна за навчально-методичну роботу для англомовних студентів; член методичної комісії факультету іноземних студентів;  Вчений секретар вченої ради ДМА; член президії МАН з напрямку «Медицина»; відповідальна за організацію наукової роботи на кафедрі; відповідальна за дистанційне навчання; відповідальна оформлення холу кафедри.

Докторська дисертація на тему: «Гігієнічна діагностика стану репродуктивного здоров'я населення промислового регіону (фактори ризику, профілактика)» захищена у 2016р.

 


Антонова Олена Василівна 


кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної гігієни. Відповідальна за навчально-методичну роботу;   відповідальна за оновлення нормативно-інструктивної кафедральної бази; зам.декана ФПО ДМА;

член моніторингової групи ДМА по роботі з англомовнии студентами; член предметної комісії «Гігієна та соціальна медицина» ДМА; відповідальна за оновлення методичної літератури на сайті академії; відповідальна за тематичну кімнату 318. Кандидатська дисертація на тему: «Гигиеническая оценка влияния комплекса атмосферных загрязнений на состояние здоровья детского населения» захищена у 1988р.
Землякова Тетяна Дмитрівна 


кандидат медичних наук, доцент.  

 Член проблемної комісії з гігієни ДМА, секретар Вченої ради ДМА (1995-2018 рр.); лектор інституту «Золотого віку»; відповідальна за тематичну кімнату 324. Кандидатська дисертація на тему: «Физиолого-гигиеническая характеристика режимов труда и отдыха рабочих трубопрокатных цехов» захищена у 1975 р.


Главацька Владлена Ігоревна Кандидат медичних наук, викладач кафедри.Відповідальна за тематичну кімнати 329 та хол кафедри. Кандидатська дисертація на тему: «Комплексна гігієнічна оцінка регіональних особливостей забруднення об'єктів навколишнього середовища свинцем і його впливу на показники здоров'я дітей» захищена у 2006 р.


 Калінічева Вікторія Василівна

 

Кандидат медичних наук, викладач кафедри. У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Гігієнічна оцінка свинцю як фактора ризику розвитку остеопатій  у населення промислових територій", термін виконання:2015-2018 рр. Науковий керівник - зав. кафедрою загальної гігієни, доктор медичних наук, професор  Білецька Е.М.Безуб Оксана Вікторівна
викладач кафедри загальної гігієни. Відповідальна за ідейно-виховну роботу зі студентами, куратор студентів у гуртожитку №6 (2-й поверх), секретар кафедри, відповідальна за техніку безпеки та цивільну оборону на кафедрі, відповідальна за тематичні кімнати 326 та 332.