Колектив кафедри                                                        

 Білецька Елеонора Миколаївна

доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедрою загальної гігієни.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Відповідає за всі види діяльності кафедри; голова предметної комісії «Гігієна та соціальна медицина» ДМА; член проблемної комісії «Профілактична медицина» ДМА; член науково-технічної ради Держуправління охорони навколишнього середовища Дніпропетровської обл.; заступник голови Асоціації мікроелементологів України, член спеціалізованої вченої ради Д26.604.01 Інституту громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва АМН України; член Вченої ради ДМА; член ради ІІ мед.факультету; відповідальний редактор журналу «Медичні перспективи»; керівник СЛ НВЦ „Профілактик”.Антонова Олена Василівна 


кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної гігієни. Відповідальна за навчально-методичну роботу;   відповідальна за оновлення нормативно-інструктивної кафедральної бази; зам.декана ФПО ДМА;

член моніторингової групи ДМА по роботі з англомовнии студентами; член предметної комісії «Гігієна та соціальна медицина» ДМА; відповідальна за оновлення методичної літератури на сайті академії; відповідальна за тематичну кімнату 318. Кандидатська дисертація на тему: «Гигиеническая оценка влияния комплекса атмосферных загрязнений на состояние здоровья детского населения» захищена у 1988р.


Головкова Тетяна Аркадіївна 


кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної гігієни. 

Відповідає за навчальний процес на кафедрі та за організацію навчально-методичної роботи, секретар та методист предметної комісії «Гігієна та соціальна медицина» ДМА, член ради ІІ мед.факультету, відповідальна за тематичну кімнату 331.. Кандидатська дисертація на тему: «Важкі метали в умовах промислових міст як фактор ризику для здоров’я населення» захищена у 2004р.Землякова Тетяна Дмитрівна 


кандидат медичних наук, доцент.  

 Член проблемної комісії з гігієни ДМА, секретар Вченої ради ДМА (1995-2018 рр.); лектор інституту «Золотого віку»; відповідальна за тематичну кімнату 324. Кандидатська дисертація на тему: «Физиолого-гигиеническая характеристика режимов труда и отдыха рабочих трубопрокатных цехов» захищена у 1975 р.Онул Наталія Михайлівна доктор медичних наук, професор кафедри загальної гігієни. 

Відповідальна за навчально-методичну роботу для англомовних студентів; член методичної комісії факультету іноземних студентів;  Вчений секретар вченої ради ДМА; член президії МАН з напрямку «Медицина»; відповідальна за організацію наукової роботи на кафедрі; відповідальна за дистанційне навчання; відповідальна оформлення холу кафедри.

Докторська дисертація на тему: «Гігієнічна діагностика стану репродуктивного здоров'я населення промислового регіону (фактори ризику, профілактика)» захищена у 2016р. 


 

Безуб Оксана Вікторівна
викладач кафедри загальної гігієни. Відповідальна за ідейно-виховну роботу зі студентами, куратор студентів у гуртожитку №6 (2-й поверх), секретар кафедри, відповідальна за техніку безпеки та цивільну оборону на кафедрі, відповідальна за тематичні кімнати 326 та 332.Главацька Владлена Ігоревна Кандидат медичних наук, викладач кафедри.Відповідальна за тематичну кімнати 329 та хол кафедри. Кандидатська дисертація на тему: «Комплексна гігієнічна оцінка регіональних особливостей забруднення об'єктів навколишнього середовища свинцем і його впливу на показники здоров'я дітей» захищена у 2006 р.


 

Калінічева Вікторія Василівна

 

Викладач кафедри. У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Гігієнічна оцінка свинцю як фактора ризику розвитку остеопатій  у населення промислових територій", термін виконання:2015-2018 рр. Науковий керівник - зав. кафедрою загальної гігієни, доктор медичних наук, професор  Білецька Е.М.